fbpx

Política de privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

Web:https://www.escaperoomroses.com/
Titular:MARC BARTOLL QUEROL (en adelante Escape Room Roses)
Domicili:Carrer de Josep Romañach, 32, 17480, Roses (Girona).
C.I.F:43554553M
Telèfon:(+34) 696 96 94 14
Correu electrònic:info@escaperoomroses.com
 • CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la web de ESCAPE ROOM ROSES té la consideració d’Usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposa el present clausulat. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la web amb fins o efectes il·lícits i / o contraris al que estableixen, lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la Web i / o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la web.

 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari / ària o un tercer / a consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a ESCAPE ROOM ROSES indicant:

Dades personals de la persona interessada titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer / a diferent de la persona interessada, haurà d’indicar la representació amb què actua.
Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.
Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

La marca ESCAPE ROOM ROSES i la corresponent marca gràfica és marca registrada i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular. Igualment qualsevol altra marca de l’ESCAPE ROOM ROSES que aparegui en els llocs web detallats en l’apartat 1 d’aquest avís.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers / es és de l’exclusiva responsabilitat dels / les mateixos / es.

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

ESCAPE ROOM ROSES es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i / o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i / o qualsevol dels serveis oferts per ESCAPE ROOM ROSES, implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Si us plau, tingui en compte que, encara que pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta política de privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigida. ESCAPE ROOM ROSES controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs web.

 1. QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, li oferim la següent informació sobre el tractament de les dades personals que vostè pugui facilitar-nos:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

MARC Bartoll QUEROL

Les nostres dades es troben a la part superior d’aquest avís legal.

 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre productes, serveis o activitats.

 

 • Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari. És a dir, mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui seguir rebent informació.

 • Què legitimació tenim per poder tractar les seves dades?
 1. La base de la legitimació del tractament de Dades Personals serà la que resulti de la relació contractual o precontractual, la laboral o qualsevol altra que es requereixi per al tractament de dades, com ara el consentiment exprés.

(Menors de 14 anys) S’entén que la informació enviada per menors de 14 anys  ho ha estat pel consentiment dels seus representants legals. Si no és així el / la representant legal haurà informáoslo quan sigui possible.

       2. Cumpliment amb les lleis aplicables o execució d’un contracte. En circumstàncies específiques, és possible que necessitem processar les seves dades personals per a complir amb una llei / regulació rellevant, o per complir les nostres obligacions en virtut d’un contracte a el qual està subjecte.

 • A qui comunicarem les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat de el tractament.

 • Quins drets té l’usuari i com exercir?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • També tenen dret a retirar el consentiment prestat anteriorment.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la supressió dels mateixos quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van demanar.
 • En determinades circumstàncies les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el / la interessat / a podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades. Finalment, els / les interessats / des tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Pot exercir els drets anteriors enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui al nostre domicili o correu electrònic (que apareixen a el principi de el present Avís Legal.

 • Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de la persona interessada, qui garanteix que les dades facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-nos qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc són obligatoris per poder donar-li el servei sol·licitat.

 • Quines dades tractem?

Les dades que tractem oscil·len entre les següents categories:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitats, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 • Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades portats a terme per algun o tots dels Responsables de Tractament enumerats anteriorment:

 • GESTIÓ DE CLIENTS: Poder prestar els serveis contractats dins d’activitat natural de l’empresa i facturar els mateixos. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
 • GESTIÓ DE PRESSUPOSTOS: Poder enviar a possibles clients pressupostos de serveis i / o productes. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament d’aquest tractament.
 • GESTIÓ DE POSSIBLES CLIENTS: Poder enviar a persones amb interès legítim informació relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà disponible, i convidar-los a esdeveniments del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’esmentat tractament i seran recollides previ consentiment exprés.
 • SELECCIÓ DE PERSONAL: Poder gestionar tots aquells currículum i altres informacions aportades per candidats a un lloc de treball i el de mantenir-los informats de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en la nostra organització i / o clients que contracten el servei de selecció de personal. Les dades proporcionades es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball o fins que s’exerceixi el dret de cancel·lació sobre aquest tractament (dit termini no pot superar un any). En tot moment el candidat pot oposar-se o limitar l’abast del tractament de les seves dades.
 • RELACIONS AMB PROVEÏDORS: Poder realitzar comandes i pagament dels serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
 • ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS: Poder organitzar esdeveniments (cursos, xerrades, concursos i altres activitats de difusió) per part de qualsevol dels Responsables del Tractament. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat o durant els anys necessaris per a la justificació de l’activitat.
 • ARXIUS MULTIMEDIA: En els diferents esdeveniments és possible que es realitzin videos i / o imatges per a la difusió de l’activitat i / o justificació de la mateixa. Les dades seran conservades mentre tingui rellevància la difusió de l’activitat o fins que se sol·liciti la cancel·lació de la mateixa.
 • VIDEOVIGILÀNCIA: En algunes instal·lacions dels responsables de tractament es compta amb sistemes de videovigilància per poder protegir els actius de les mateixes. Aquestes instal·lacions estan perfectament senyalitzades amb cartells informatius. Les imatges estan a disposició de les forces i cossos de seguretat de l’estat i es conservaran com a màxim un mes.

 

 • QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc de el tractament de les dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de les dades a el personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.
 1. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

ESCAPE ROOM ROSES amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment. No garanteix ni es fa responsable l’exactitud i actualització dels continguts de la web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. ESCAPE ROOM ROSES serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials entre clients es regiran per les condicions generals que, si fos necessari, s’establirien per ESCAPE ROOM ROSES en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

 • POLÍTICA D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

ESCAPE ROOM ROSES es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions de la web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. ESCAPE ROOM ROSES, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

ESCAPE ROOM ROSES es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de ESCAPE ROOM ROSES que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i ESCAPE ROOM ROSES, així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

En el cas de rebre comunicacions per aquests mitjans (correus electrònics, missatges de resposta automatitzada de formularis, i altres sistemes de comunicació) l’informem que les missatges es dirigeixen exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no és vostè. el destinatari indicat, queda notificat que la utilització, divulgació i / o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i la Directiva 2002/58 / CE li comuniquem que en el cas que no desitgi rebre comunicacions i informacions d’índole comercial mitjançant aquest sistema de comunicació electrònica, ens ho indiqui per aquesta mateixa via indicant en l’assumpte bAIXA COMUNICACIONS perquè les seves dades personals siguin donats de baixa de la nostra base de dades. La seva sol·licitud serà accionada en un termini de 10 dies des de la tramesa. En el cas que no rebem contestació expressa per la seva banda, entendrem que accepta i autoritza que la nostra empresa segueixi realitzant les referides comunicacions.

 • CONDICIONS D’ÚS. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes de el present avís legal. El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre ESCAPE ROOM ROSES l’Usuari del Web i els seus serveis es regeixen pel que estableix la legislació espanyola.

Darrera revisió: maig 2021

Obrir chat
1
Scan the code
¡Hola! 👋
Puc ajudarte?